Moc prądu

Moc prądu

Obiekt zasilany jest z 6 przyłączy o łącznej mocy 500 kW.  Obiekt posiada zabezpieczenie prądowe poprzez  7 wewnętrznych  rozdzielni oddziałowych .  Podstawowym obszarem działania ESV SA jest budowa i eksploatacja sieci zlokalizowanych na obszarach przemysłowych, co powoduje dużą otwartość firmy na wsparcie przedsiębiorców w budowie, modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych.