Warunki dla przemysłu

Warunki dla przemysłu

Obiekt jest wyposażony w posadzkę przemysłową, bezpyłową z betonu B45 z rozproszonym zbrojeniem o udźwigu 5 ton/m2.  Nasza Hala wyposażona jest w  bramy szybkobieżne, przemysłowe o wymiarach 4m x 4,5m. Obiekt jest wyposażony w oświetlenie przemysłowe 250-400 lux. Wysokość hali 6-7 m umożliwia instalacje regałów wysokiego składowania.